Volám sa Dominika Hnatová a som
prekladateľ - tlmočník

z bulharčiny
do slovenčiny

a naopak


Odborné preklady z bulharčiny do slovenčiny a naopak

PREKLADY BULHARČINA SLOVENČINA

Moje dlhoročné skúsenosti s prekladmi z bulharského a slovenského jazyka sa snažím vylepšovať a modernizovať priebežne počas celej doby prekladania. Mojou prioritou je vždy vypracovať preklady v prvom rade kvalitne tak, aby bolo dodržaných čo najviac terminologických ekvivalentov, štylisticky správnych viet  bez pravopisných a gramatických chýb. Veľmi si nechávam záležať na dodržaní obsahovej a významovej stránky východiskového textu (prekladu), čo je podľa mňa jedna z najdôležitejších vecí pri prekladaní.

Preklady vyhotovujem graficky presne tak, aby sa čo najviac podobali originálu, čo uľahčuje akúkoľvek nasledujúcu prácu s oboma textami.

Samozrejme po vzájomnej dohode je možné vyhotoviť aj audio nahrávky prekladu, či už na prenosný USB disk, CD, DVD alebo zaslaním cez internet vo formáte MP3.

Dokumenty na preklad je potrebné zaslať elektronicky (buď. e-mailom, naskenový dokument alebo fotografiu, prípadne poštou na kontaktné adresy), aby sme sa vedeli čo najskôr dohodnúť na vyhotovení prekladu.

Je možné vyhotoviť preklad aj do 24hodín, čo však záleží od tipu a dĺžky prekladu. V prípade väčšieho objemu textu na preklad je potrebné dopredu prekonzultovať a dohodnúť podmienky prekladu, keďže pre rýchle vyhotovenie väčšieho objemu textu zabezpečujem viac prekladateľov na vypracovanie daného prekladu.

Kontaktujte ma prosím na tel. čísle 0948 766 909 alebo na e-maile: info@bulharcina-preklady.sk

O mne

Volám sa Dominika Hnatová a vyštudovala som Bulharské gymnázium Christa Boteva v Bratislave. Narodila som sa do zmiešaného bulharsko-slovenského manželstva, čiže je zo mňa bilingvista. Odmalička plynulo ovládam oba jazyky.

Profesionálne som sa začala jazykom venovať na konci gymnázia, kedy som v roku 2007 absolvovala štátnu jazykovú skúšku z bulharského jazyka (úroveň C1-C2). V roku 2008 som začala študovať odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde som získala aj štipendium na štúdium v Sofii. Neskôr som začala študovať aj na Masarykovej univerzite v Brne, kde som naberala nové skúsenosti.

Prekladaniu sa venujem už od roku 2007. Prekladám texty rôzneho druhu, odborné (napr. zmluvy, tendre, dohody, technické, medicínske a iné) taktiež aj bežné texty (napr. mediálne články, manuály, rôzne brožúry, informačné texty a iné). Tlmočila som na rôznych podujatiach pre starostov miest a obcí, na kultúrnych podujatiach, festivaloch ako aj súkromných akciách.

Preklady bulharčina slovenčina
Preklady slovenčina bulharčina

DOMINIKA HNATOVÁ
prekladateľ a tlmočník

+421 948 766 909
info@bulharcina-preklady.sk

www.uspesne-podnikanie.sk - služby a informácie pre podnikateľov